Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Pokyny pro autory

 

Změna pokynů pro autory platná od ledna 2015

Pro zlepšení ochrany autorských práv a transferu vědeckých článků publikovaných v časopisu Kvasný Průmysl bude časopis začleněn do světového systému pro identifikaci autorsky chráněných děl přístupných v digitální podobě pomocí identifikátoru DOI. Počínaje lednem 2015 se mění bod 4.10 pokynů pro autory, v seznamu literatury je u reference nutno uvést identifikátor DOI, pokud existuje. DOI lze vyhledat např. na http://search.crossref.org, http://onlinelibrary.wiley.com.

Příklad:

Adetunji, A.I., Khoza, S., de Kock, H.L., Taylor, J.R.N., 2013: Influence of sorghum grain type on wort physico-chemical and sensory quality in a whole-grain and commercial enzyme mashing process. J. Inst. Brew., 119(3): 156–163. DOI: 10.1002/jib.76.

Pokyny pro autory v českém jazyce (pdf).

Prohlášení (doc).

CAS Source Index (CASSI).

Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.