Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Objednávka předplatného

Časopis není v běžné distribuční prodejní síti. Lze ho zakoupit přímo v redakci nebo je zasílán na objednávku poštou.

Cena jednotlivého čísla: 60,- Kč (letní a zimní dvojčíslo 7-8 a 11-12: 110,- Kč)
Roční předplatné: 700,- Kč + 10 % DPH (tj. 770,- Kč)
Poštovné a balné nejsou zahrnuty, pokud se odběratel rozhodne pro osobní odběr v kanceláři redakce (kontakty viz níže).
Cena do zahraničí: 85 EUR, včetně poštovného a balného.

 

Objednávejte písemně či e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Na stejných kontaktních adresách je po předchozí domluvě možný osobní odběr časopisu Kvasný průmysl i ostatních publikací vydávaných VÚPS.

Irena Boudová
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15
120 44 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 900 146, +420 224 900 141
Fax: +420 224 900 618
E-mail: boudova@beerresearch.cz

Yvona Baumgartnerová
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mostecká 7
614 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 214 110 kl. 33
Fax: +420 545 321 225
E-mail: baumgartnerova@beerresearch.cz

Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.