Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Inzerce

 

CENÍK INZERCE PRO ROK 2015 (V KČ) 

Čtyřbarevný tisk

1 strana

1/2  str.

1/3  str.

1/4  str.

Titulní strana

29 000

-

-

-

2. strana obálky

29 000

14 500

9 650

7 250

3. strana obálky

28 000

14 000

9 350

7 000

Zadní strana obálky

29 000

-

-

-

1. tisková strana textové části

26 500

-

-

-

Vnitřní strana

24 000

12 000

8 000

6 000

Černobílý tisk

2. nebo 3. strana obálky

16 000

8 000

5 300

4 000

Vnitřní strana

13 000

6 500

4 300

3 250

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Formát po ořezu: 210 x 297 mm. U vnitřních stran lze dohodnout libovolný rozměr i polohu inzerátu.
Cena řádkového inzerátu je odvozena od dohodnuté plochy. Při opakování inzerce, zakázce většího
rozsahu, vkládačce, poskytujeme individuální slevy. Při objednávce inzerátu po uzávěrce čísla
účtujeme 20% expresní přirážku.

 

UZÁVĚRKY A DATA VYDÁNÍ V ROCE 2015

Číslo Redakční uzávěrka (s výjimkou objednané inzerce) Uzávěrka objednané inzerce Datum vydání
1–2015 10. 12. 14 06. 01. 15 31. 01. 15
2–2015 10. 01. 15 04. 02. 15 25. 02. 15
3–2015 07. 02. 15 05. 03. 15 26. 03. 15
4–2015 13. 03. 15 05. 04. 15 30. 04. 15
5–2015 10. 04. 15 05. 05. 15 24. 05. 15
6–2015 07. 05. 15 02. 06. 15 23. 06. 15
 7/8–2015 25. 06. 15 23. 07. 15 13. 08. 15
9–2015 14. 08. 15 05. 09. 15 30. 09. 15
10-2015 14. 09. 15 05. 10. 15 30. 10. 15
11/12-2015 22. 10. 15 19. 11. 15 11. 12. 15

 

Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.