Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Často kladené otázky

 

1. Má časopis Kvasný průmysl impact factor a pokud ano, jaká je jeho hodnota?

Časopis Kvasný průmysl v současné době impact factor nemá. 

2. Jsou k dispozici elektronické verze článků otištěných v Kvasném průmyslu?

Všechny recenzované články zveřejněné v časopisu Kvasný průmysl po roce 2000 jsou k dispozici ve formátu PDF na webových stránkách časopisu (http://www.kvasnyprumysl.cz). Postupně jsou v této podobě zveřejňovány i recenzované články ze starších čísel časopisu.

Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.