Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Archív

2016201520142013201220112010200920082007

54321

Kvasný průmysl obálka Obsah čísla 2/2016

Flodrová M., Holub P., Jordánková H., 2016:
Brněnské pivovarství a sladařství ve středověku a raném novověku.
Kvasny Prum. 62(2): 28-34. ISSN 0023-5830. (In Slovak, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Karst D., 2016:
Pokus o srovnání středověké pece na sušení sladu z území polských a českých zemí na vybraných příkladech.
Kvasny Prum. 62(2): 35-41. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Varhaník J., 2016:
Pivovar na hradě Zvíkově.
Kvasny Prum. 62(2): 42-45. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Vašek V., 2016:
Poznámky k historickému pivovarství ve vybraných vsích chomutovského Krušnohoří.
Kvasny Prum. 62(2): 46-51. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Dufek P., 2016:
Velkostatkové pivovary a první pozemková reforma: nástin vzájemných interakcí Státního pozemkového úřadu a velkostatkářských majitelů pivovarů.
Kvasny Prum. 62(2): 52-55. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Horáček M., 2016:
Neznámé kapitoly z dějin pivovarství v Benešově a na Konopišti v druhé polovině 19. století.
Kvasny Prum. 62(2): 56-59. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Kaucká K., 2016:
Pivovar v Krušovicích a první československá pozemková reforma.
Kvasny Prum. 62(2): 60-62. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Štolleová B., 2016:
Pivovary v českých zemích pod tlakem okupace: institucionální a majetkoprávní změna.
Kvasny Prum. 62(2): 63-66. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Stellner F., Polanecký L., 2016:
Vývoj jihočeského pivovarství na přelomu 20. a 21. století.
Kvasny Prum. 62(2): 67-70. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Psota V., 2016:
95 let Sladařského ústavu v Brně.
Kvasny Prum. 62(2): 71-80. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Plavec M., 2016:
Pivovarství a sladařství v královském městě Nymburce v době předbělohorské.
Kvasny Prum. 62(2): 81-83. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Novotná D., 2016:
Instrukce pro řízení pivovaru a sladovny z roku 1628.
Kvasny Prum. 62(2): 84-85. ISSN 0023-5830. (In Czech, English summary only).
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 2/2016
Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.