Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Archív

2016201520142013201220112010200920082007

1210-1197-8654321

Kvasný průmysl obálka Obsah čísla 12/2013

Karabín M., Halama Š., Jelínek L., Wang D., Dostálek P., 2013:
Porovnání českých a čínských odrůd ječmene s ohledem na technologicky významné polyfenolové látky.
Kvasny Prum. 59(12): 346-351. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 12/2013
Mužíková B., Středa T., Krmelová P., Dvořáčková O., 2013:
Výnosy ječmene setého v klimatických podmínkách České republiky.
Kvasny Prum. 59(12): 352-357. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 12/2013
Psota V., Sachambula L., Svorad M., 2013:
Odrůdy ječmene registrované ve Slovenské republice v roce 2013.
Kvasny Prum. 59(12): 358-363. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 12/2013
Hartman I., 2013:
Kvalita sladovnického ječmene sklizně 2012 v České republice.
Kvasny Prum. 59(12): 364-368. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 12/2013
Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.