Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Archív

2013201220112010200920082007200620052004

11-121097-8654321

Kvasný průmysl obálka Obsah čísla 11-12/2008

Psota V., 2008:
Historické a současné odrůdy jarního ječmene, odrůdy vhodné pro „České pivo.
Kvasny Prum. 54(11-12): 326-331. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 11-12/2008
Mikulíková R., Svoboda Z., Běláková S., 2008:
Monitoring reziduí fungicidů používaných v ochraně sladovnického ječmene.
Kvasny Prum. 54(11-12): 332-337. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 11-12/2008
Matoulková D., 2008:
Striktně anaerobní bakterie v pivu a pivovarském provozu.
Kvasny Prum. 54(11-12): 338-343. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 11-12/2008
Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.