Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Kvasný průmysl

obalka

Aktuální číslo 5/2016 vyšlo 26. 5. 2016

Měsíčník Kvasný průmysl (ISSN 0023-5830, Reg.č. 46 764, MK ČR E 4587 ) je jediným odborným periodikem v oboru pivovarství a sladařství na území České republiky. Je určen převážně profesionálním pracovníkům v oboru, výzkumným pracovištím a školám.

Časopis byl založen v roce 1955 (navazuje na tradici původního časopisu Kvas, který vznikl již v roce 1873). Časopis vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Časopis je uváděn v databázích: Chemical Abstracts, CAB Abstracts, AGRIS, BRI, VITIS, FSTA, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, Česká národní bibliografie.

 

Digitalizace článků za období 1955-1979 byla připravena v rámci řešení projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu" (CZ.1.05/3.2.00/12.0236) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Statním rozpočtem České republiky.

Digitalizace článků za období 1980–2002 byla připravena v rámci řešení projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe“ reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0026. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.